Contact Us

If you have business inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you.

     
Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.

Fields with * are required.

Terms and conditions

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit Regulamentul General privind Protecția Datelor, STARGATE CREWING AGENCY ia in serios securitatea datelor personale pe care le prelucreaza.

Am implementat si revizuim periodic masurile organizatorice si tehnice de securitate menite sa reduca riscul de accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate a datelor personale cu respectarea urmatoarelor principii aplicabile securitatii informatiei: confidentialitate, integritate, disponibilitate, autenticitate, non-repudiere.

In situatia in care cand nu exista o obligatie legala si daca se justifica printr-un interes legitim pentru derularea activitatilor comerciale, S.C. STARGATE CREWING AGENCY S.R.L proceseaza date personale doar cu consimtamantul persoanei vizate si cu implementarea masurilor de securitate necesare protectiei datelor.

In conformitate cu cerintele privind protectia datelor personale, persoana vizata are dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate. Drepturile persoanei vizate :

 • aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant;
 • aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care STARGATE CREWING AGENCY SRL le detine.
 • aveti dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 • aveti dreptul, pentru motive intemeiate si legitime, de a va opune anumitor prelucrari de date personale, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 • sa vi se ofere un raport privind informatiilor personale pe care le detinem are sa contina:
  • sursa informatiilor dvs. personale;
  • scopurile si metodele de prelucrare;
  • identitatea operatorului de date;
  • entitatile sau categoriile de entitati carora le pot fi transferate informatiile personale;
 • incetarea procesariii informatiile dvs. personale, integral sau partial, in orice scop, cu exceptia cazului in care este legal sa facem acest lucru fara consimtamant;
 • sa modificati modul in care va contactam;
 • sa corectati erorile din informatiile dvs. personale;
 • sa actualizati informatiile dvs. personale in functie de necesitati.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra personale este Activitate de recrutare si plasare a personalului navigant si alte activitati legitime specifice prelucrarii datelor efectuate de STARGATE CREWING AGENCY SRL.

În cazul în care refuzați să vă dați consimțământul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că SC Stargate Crewing Agency SRL nu va putea să colecteze și să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care are incheiat contract pentru furnizare personal navigant, ducand la imposibilitatea selectarii si plasarii fortei de munca.

In situatia in care in urma analizarii nu se poate ajunge la un acord privind conditiile prelucrarii si securitatii datelor personale ale persoanei vizate care ca aiba un temei legal, nu se poate derula procesul de recrutare si plasare sau de colaborare cu persoana vizata.

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. In cazul in care, dupa ce v-ati dat acordul, doriti sa retrageti acest consimtamant sau sa-l modificati, va rugam sa trimiteti cererea dvs. scrisa, datata, semnata la adresa dpo@stargate-agency.ro sau prin posta la adresa Constanta, str. Ion Lahovari nr.103, Lot nr.2 sau sa o inmanati Responsabilului cu protectia datelor personale (DPO).

Va rugam sa cititi si sa completati Informarea/Consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor si detalii privind ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate pe care o gasiti in formularul de aplicatie de pe site.

Str. Ion Lahovari nr.103, lot 2
intrare Panait Mosoiu,
Constanta 900588, ROMANIA

Tel: +40 241 618601
Fax: +40 241 618052

Email: office@stargate-agency.ro

You can download our application form in various file formats:
MS Word format
PDF format
OpenOffice.org format