Contact Us

If you have business inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you.

     
Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.

Fields with * are required.

Terms and conditions

S.C. STARGATE CREWING AGENCY S.R.L. este înregistrată ca Operator de date cu caracter personal, sub numărul 28954, acționând în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ,S.C.STARGATE CREWING AGENCY S.RL. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: selectie si plasare forta de munca .

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru selectie si plasare forta de munca. Refuzul dvs. determină imposibilitatea selectarii si plasarii fortei de munca.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate angajatorului/potentialul angajator al persoanei vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C.STARGATE CREWING AGENCY S.R.L.,in atentia D-lui Rusu Ionut. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în state din Uniunea Europeana, în vederea selectarii si plasarii de forta de munca.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Str. Mircea cel Batran Nr. 49
Bl. RM parter,
Constanta 900658, ROMANIA

Tel: +40 241 618601
Fax: +40 241 618052

Email: office@stargate-agency.ro

You can download our application form in various file formats:
MS Word format
PDF format
OpenOffice.org format